Bohoslužba CB v Jure 8.12. nebude!

Upozornenie!

Najbližšiu nedeľu 8. decembra nebude bohoslužba CB vo Svätom Jure. Ako spoločenstvo sa zúčastníme na bohoslužbe CB v Bratislave na Cukrovej 4. Ide o špeciálnu bohoslužbu, na ktorej vystúpia deti z Cirkevnej základnej školy Narnia z Pezinka a z Bratislavy. Kázať bude Monika Mitanová. Srdečne pozývame. Začína sa na Cukrovej 4 o 10:00 hod.. 

Program bohoslužieb na December

December 2019

Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A o 10:00 hod.:

Nedeľa 1.12. –   Chválospev Alžbety (káže Milan Mitana)

Nedeľa 8.12. – Bohoslužba CB vo Svätom Jure nebude. Povzbudzujeme k účasti na bohoslužbe CB na Cukrovej 4 v Bratislave. Pôjde o špeciálnu bohoslužbu venovanú aj škole Narnia. V programe bohoslužby vystúpia deti zo školy. Kázať bude Monika Mitanová. 

Nedeľa 15.12. – Chválospev Simeona (káže Marek Markuš)

Sobota 21.12. o 18:00 hod. – DOBRÁ DISKUSIA – Téma: Načo sú nám Vianoce? (hostia: Róbert Bezák, Daniel Pastirčák; moderuje: Milan Mitana)

Nedeľa 22.12. – Chválospev anjelov (káže Jozef Kerekréty)

Utorok 24.12. – Koledová slávnosť (moderuje Roman Baranovič)

Nedeľa 29.12. – Bohoslužba – rekapitulácia roka 2019 (Milan Mitana, Martin Kríž, Pavla Tichá)

Bližšie info u Milana Mitanu:

e-mail: mmitana83@gmail.com

tel. 0903-776563

Monika Meltzerová
Barnabáš

Ďalšim hosťom, ktorý pokračoval v serií kázní o vedľajších biblických postavách, bola Monika Meltzerová. Zamyšlali sme sa na postavou Barnabaša. Námetom na spoločné rozmyšlanie boli texty z Pisma: 1.Korintskym 12:30 – 13:7 a Skutky 9:19-30.

Letný mód

Naše nedeľné bohoslužby budú počas leta prebiehať v zjednodušenom letnom móde. Začíname ako obvykle o 10:00 hod. Detská besiedka nebude. Program bude jednoduchý. Ide o to, aby sme aj počas leta udržiavali vzťah s naším Bohom a so sebou navzájom.