Milan Mitana
Práca a Odpočinok

Ďalšou témou v sérií kázní o Práci bola kázeň Práca a Odpočinok. Kázal Milan Mitana.