Kto sme

Sme spoločenstvo rodín i jednotlivcov, ktorých spájajú nielen vzájomné vzťahy, ale i viera v Boha, ktorý poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás spasil.

Fungujeme ako samostatná kazateľská stanica bratislavského zboru Cirkvi bratskej, ktorý sídli na Cukrovej 4 (www.cbba.sk).

Odkazy na spriatelené stránky:

CB Kaplnka
CB Kaplnka
Narnia Cirkevná základná škola
Narnia Cirkevná základná škola
Bilgym Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Bilgym Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa