Kto sme

Sme spoločenstvo rodín i jednotlivcov, ktorých spájajú nielen vzájomné vzťahy, ale i viera v Boha, ktorý poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás spasil.

Fungujeme vo Svätom Jure ako samostatný zbor Cirkvi bratskej.

Odkazy na spriatelené stránky:

CB Kaplnka
CB Kaplnka
Narnia Cirkevná základná škola
Narnia Cirkevná základná škola
Bilgym Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Bilgym Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa