Bohoslužby

Nedeľné bohoslužby sú pre nás hlavným miestom stretnutia počas týždňa. Je to čas, keď sa môžeme zastaviť, zamyslieť a sústrediť sa na Boha. Bohoslužby vo Svätom Jure sa konajú pravidelne, vždy o 10:00 hod. na Prostrednej 47A. Ich súčasťou sú piesne, modlitby, čítanie z Biblie, osobné príbehy zo života a kázeň. Po skončení oficiálnej časti nasleduje obľúbený čas pri rozhovoroch a občerstvení.

Počas bohoslužieb je zabezpečný program pre deti – detská besiedka. Deti sa nej môžu nielen spoločne zabaviť, ale i hravou formou sa viac dozvedieť o biblických príbehoch.