Detská besiedka

Vitajte na stránke Detskej besiedky CB Svätý Jur.

Besiedka je miesto, kde sa deti stretávajú s Bohom pre nich zrozumiteľnejším a jednoduchším spôsobom. Je našou túžbou, aby deti odmalička počúvali Božie Slovo a brali život s Bohom ako niečo prirodzené. Pozývame všetky deti od maličkých až po väčších školákov.Besiedka je rozdelená na 2 skupiny: Pátrači pre školákov a predškolákov a Hľadači pre menšie deti. Okrem besiedok tvoríme v nedeľu program aj pre dorast s názvom Gúglači. Veľmi sa tešíme z veľkého počtu detí a program sa snažíme čo najviac prispôsobiť ich potrebám.

Detská besiedka býva pravidelne o 10:00 hod. každú nedeľu počas školského roka. Začíname spolu so zhromaždením chválami. Po chválach idú deti do vedľajších miestností, kde je už pre ne pripravený program. Program obsahuje biblický príbeh, potom sa hráme, modlíme, maľujeme, lepíme, učíme sa naspamäť veršíky, smejeme sa, … a ešte všeličo iné.

Jednu nedeľu v mesiaci býva Večera Pánova, besiedka je tomu prispôsobená, deti idú spolu so svojimi rodičmi k oltáru a dostávajú požehnanie.

Ďakujem všetkým učiteľkám a maminám, ktoré túto prácu robia s láskou.