Vízia

Chceme byť otvoreným kresťanským spoločenstvom,

v ktorom ľudia zažívajú

bezpodmienečné prijatie,

autentické vzťahy,

skutočnú slobodu

a Božie i ľudské dotyky lásky,

pričom

merítkom pravdy je Biblia

a

jediným centrom oslavy trojjediný Boh.