Kontakt

Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave
Kazateľská stanica Svätý Jur
Cukrová 4
811 01 Bratislava

Pravidelné nedeľné bohoslužby mávame v našich priestoroch na Prostrednej 47A vo Svätom Jure.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Milan Mitana
mobil: 0903 776 563
e-mail: mmitana83@gmail.com

Svoje peňažné príspevky môžete posielať na účet
2949000807/1100
IBAN: SK5411000000002949000807