Archív kategorií: Oznamy

OZNAM

Vzhľadom na neprítomnosť väčšiny členov nášho zboru, sme sa rozhodli bohoslužbu počas nedele 30. júna zrušiť. Navštívte prosím bohoslužbu iného kresťanského zboru v našom meste alebo zboru Cirkvi bratskej v Bratislave či Trnave. Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

Milí priatelia,

najbližšiu bohoslužbu v nedeľu 10.12. budeme mať v priestoroch Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku na Komenského 27, a nie v našich stálych priestoroch vo Svätom Jure.

Ste srdečne pozvaní do Narnie!

Plagátik v prílohe.

Oznam K Bohoslužbám
Oranžova farba

Vzhľadom na to, že okres Pezinok je v oranžovej farbe covid automatu a kapacita našej bohoslužobnej miestnosti nie je dostatočná na stretávanie sa v OTP režime, rozhodlo vedenie nášho cirkevného zboru, že budeme pokračovať v bohoslužbách tvárou v tvár, ale len pre PLNE ZAOČKOVANÉ OSOBY. Netýka sa to detí do 12 rokov.

Vzniknutá situácia nás neteší, lebo si uvedomujeme, že cirkev tu má byť pre všetkých. Vzhľadom na vyššie uvedené by však v našej situácii pripadala do úvahy len možnosť úplne stopnúť stretávanie tvárou v tvár, a prejsť do online režimu.

V prípade, že náš okres prejde do zelenej farby, bude znovu možné stretávať sa bez obmedzení pre nezaočkované osoby.   

Ďakujeme za porozumenie.

Milan Mitana,

za vedenie Zboru Cirkvi bratskej vo Svätom Jure

OZNAM

V tejto zvláštnej dobe sa naše spoločenstvo stretáva aspoň v online priestore. Ak by ste mali záujem pridať sa k nám na niektoré z našich stretnutí počas Veľkej noci či bežných týždňov, napíšte email Milanovi Mitanovi na: milan.mitana@cb.sk . Pošleme Vám link na pripojenie sa. Mávame stretnutie v nedeľu ráno, ale aj počas týždňa. Špeciálne veľkopiatočné stretnutie bude tento piatok o 20:00 hod.. Ste vítaní :-)!

Oznam

V súvislosti s celospoločenskými opatreniami, ktoré majú spôsobiť spomalenie postupu koronavírusu, rušíme dve nasledovné bohoslužby, teda v nedeľu 15.3. a v nedeľu 22.3.. O tom, čo sa udeje následne vás budeme informovať. 
Vedenie zboru CB vo Svätom Jure

Program bohoslužieb na Marec 2020

Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A o 10:00 hod.:

Nedeľa 1.3. –  Komunita, ktorá fandí druhým (Nezabiješ!) – káže Monika Meltzerová

Nedeľa 8.3. – Miluj Boha, miluj ľudí a naplň poslanie – káže Gordon Volkman

Nedeľa 15.3. – Komunita a čas (Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!) – káže Jano Bán

Sobota 21.3. o 18:00 hod. – DOBRÁ DISKUSIA – Téma: Čaro príbehov a kníh pre deti (hostia: Monika Kompaníková, Miriam Halamíčková, Daniel Pastirčák; moderuje: Milan Mitana)

Nedeľa 22.3. – Komunita mužov a žien (Nescudzoložíš!) – káže Milan Mitana

Nedeľa 29.3. – Na ceste k Veľkej noci – káže Milan Mitana

Bližšie info u Milana Mitanu:

e-mail: mmitana83@gmail.com

tel. 0903-776563

Bohoslužba CB v Jure 8.12. nebude!

Upozornenie!

Najbližšiu nedeľu 8. decembra nebude bohoslužba CB vo Svätom Jure. Ako spoločenstvo sa zúčastníme na bohoslužbe CB v Bratislave na Cukrovej 4. Ide o špeciálnu bohoslužbu, na ktorej vystúpia deti z Cirkevnej základnej školy Narnia z Pezinka a z Bratislavy. Kázať bude Monika Mitanová. Srdečne pozývame. Začína sa na Cukrovej 4 o 10:00 hod.. 

Program bohoslužieb na December

December 2019

Bohoslužby sa konajú v budove AI Nova na Prostrednej ulici 47/A o 10:00 hod.:

Nedeľa 1.12. –   Chválospev Alžbety (káže Milan Mitana)

Nedeľa 8.12. – Bohoslužba CB vo Svätom Jure nebude. Povzbudzujeme k účasti na bohoslužbe CB na Cukrovej 4 v Bratislave. Pôjde o špeciálnu bohoslužbu venovanú aj škole Narnia. V programe bohoslužby vystúpia deti zo školy. Kázať bude Monika Mitanová. 

Nedeľa 15.12. – Chválospev Simeona (káže Marek Markuš)

Sobota 21.12. o 18:00 hod. – DOBRÁ DISKUSIA – Téma: Načo sú nám Vianoce? (hostia: Róbert Bezák, Daniel Pastirčák; moderuje: Milan Mitana)

Nedeľa 22.12. – Chválospev anjelov (káže Jozef Kerekréty)

Utorok 24.12. – Koledová slávnosť (moderuje Roman Baranovič)

Nedeľa 29.12. – Bohoslužba – rekapitulácia roka 2019 (Milan Mitana, Martin Kríž, Pavla Tichá)

Bližšie info u Milana Mitanu:

e-mail: mmitana83@gmail.com

tel. 0903-776563

Letný mód

Naše nedeľné bohoslužby budú počas leta prebiehať v zjednodušenom letnom móde. Začíname ako obvykle o 10:00 hod. Detská besiedka nebude. Program bude jednoduchý. Ide o to, aby sme aj počas leta udržiavali vzťah s naším Bohom a so sebou navzájom.