Bohoslužba CB v Jure 8.12. nebude!

Upozornenie!

Najbližšiu nedeľu 8. decembra nebude bohoslužba CB vo Svätom Jure. Ako spoločenstvo sa zúčastníme na bohoslužbe CB v Bratislave na Cukrovej 4. Ide o špeciálnu bohoslužbu, na ktorej vystúpia deti z Cirkevnej základnej školy Narnia z Pezinka a z Bratislavy. Kázať bude Monika Mitanová. Srdečne pozývame. Začína sa na Cukrovej 4 o 10:00 hod..