MILAN MITANA
1. Adventná nedeľa – Chválospev Márie, Alžbety a Zachariáša

Vstupom do adventného obdobia sme začali sériu kázni o Chválospevoch. Kázal Milan Mitana, kázeň nazval Chválospev Márie, Alžbety a Zachariáša .