Milan Mitana
Čo to znamená byť cirkevným zborom

Poslednú novembrovú nedeľu kázal Milan Mitana. Kázeň nazval Čo to znamená byť cirkevným zborom.