Letný mód

Naše nedeľné bohoslužby budú počas leta prebiehať v zjednodušenom letnom móde. Začíname ako obvykle o 10:00 hod. Detská besiedka nebude. Program bude jednoduchý. Ide o to, aby sme aj počas leta udržiavali vzťah s naším Bohom a so sebou navzájom.