Milan Mitana
Posledné slová Dávida

Sériu kázní o Dávidovi sme uzavreli kázňou Milana Mitanu. Kázeň nazval Posledné slová Dávida