Milan Mitana
Duch Svätý v Jánovom evanjeliu

V sérií úvah o evanjeliu podľa Jána sme sa zamýšľali o osobe Ducha Svätého. Kázal Milan Mitana, kázeň nazval Duch Svätý v Jánovom evanjeliu,