Kristína Uhlíkova
Predveľkonočná kázeň

Spoločne sme uvažovali nad ďalšou časťou z ev. podľa Jána. Poslúžila nám Kristína Uhlíková.