Tomáš Bachmayer
Práca a Integrita

V sérií kázní o práci sme pokračovali ďalšou témou, Práca a Integrita. Kázal Tomáš Bachmayer.