Juraj Kohút
Veľká noc – vzkriesenie

Na veľkonočnú nedeľu nám výkladom Písma poslúžil Juraj Kohút. Kázal na text z 20. kapitoly ev. podľa Jána.