Archív kategorií: Nedeľné bohoslužby

Program v júni

Jún – mesiac príchodu leta

Nedeľné bohoslužby o 10:00 hod. v Infocentre na Prostrednej ulici:

  • 3.6. – Doug Meyerdirk: Evanjelium – dobrá správa pre manželstvo
  • 10.6. – Daniel Pastirčák: Tajomstvo trojjediného + Večera Pánova
  • 17.6. – Naša návšteva na bohoslužbách na Cukrovej
  • 24.6. – Milan Mitana: Vďakyvzdanie za uplynulý školský rok

Nedeľa 29. apríla 2007

Evanjelium – dobrá správa pre tých, čo stratili nádej
Rado Krupa

Viera, nádej, láska. Viera nám pomáha prijímať veci, ktoré nevidíme. Nádej nám dáva schopnosť hľadieť do budúcnosti. Láska – Boh je láska. Tieto tri veci sú nejakým spôsobom kľúčové v tom, čo žijeme. Evanjelium je dobrou správou pre tých, ktorí stratili tú schopnosť hľadieť do budúcnosti, teda pre tých, ktorí stratili už aj nádej.

Nedeľa 1. apríla 2007

Veľkňazská modlitba
Tom Johnson

Je dobré stretávať sa každú nedeľu v spoločenstve na bohoslužbách. Ale nesmieme si myslieť, že toto je uctievanie. Skutočné uctievanie je, keď dávame seba samých ako obeť Bohu každý jeden deň. To je to, za čo sa Ježiš modlí v prvých veršoch 17. kapitoly Jánovho evanjelia.

Nedeľa 25. marca 2007

Zápas v Getsemane
Josef Sýkora

Boli ste dnes v pokušení? Čo je to vlastne pokušenie? Výrobok, ktorý je skúšaný, je testovaný, či obstojí vo svojej kvalite. My ako kresťania sme v Biblii varovaní, že budeme pokúšaní, aby sa ukázalo, aká je naša viera. Pokušenie prichádza z rôznych zdrojov…

Nedeľa 18. marca 2007

Umývanie nôh
David Kudroč

Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. (…) vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný… (Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola)

Nedeľa 4. marca 2007

Boh, ktorý zomrel
Milan Mitana

Apoštol Pavol prichádza do Korintu s nasledovnou zvesťou: v ďalekej Palestíne žil človek, ktorý sa volal Ježiš a tento človek bol zároveň Bohom. Tento Bohočlovek zomrel na kríži a na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak v Neho uveríte, budete mať večný život. Ak neuveríte, tak budete večne oddelený od Boha. Pre Korinťanov to muselo byť úplné bláznostvo. Veriť v nejakého Boha, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych. A že to je jediná cesta do večnosti…

Nedeľa 25. februára 2007

Veľká Noc z pohľadu Judáša
Josef Sýkora

Volám sa Judáš a som jedným z dvanástich. Už dlho som ho nenávidel, ale nedával som to na sebe poznať. Dokonca som sa to snažil nejako vysvetliť. Je taký iný ako my ostatní, až som ho nemohol zniesť. Tak som sa rozhodol, že sa ho zbavím. Až príde ten vhodný okamih…

Nedeľa 18. februára 2007

Potrebujeme ešte pôst?
Rado Krupa

V dnešnom materiálnom svete sa už akoby pôst nenosí. Znie to ako slovo z minulého storočia. Odriekať si pre nejaký účel, to vyzerá prinajmenšom čudne. Ešte tak pred Vianocami a Veľkou nocou treba dodržať tradíciu. Hoci málokto sa naozaj postí 40 dní v predveľkonočnom období…

Nedeľa 4. februára 2007

Obava z nových začiatkov
Peter Synak

Žijeme v tomto svete a nemôžeme sa tváriť, že veci okolo sa nás netýkajú. Nesnažme sa hrať na hrdinov a tváriť sa, že je to mimo nás. Nikde nie je napísané, že my ako veriaci nebudeme mať nikdy problémy. Poznáme však Pána Boha, Jeho máme posväcovať a vieme, aký je. On sa stará, On nás má rád, On nám chce dať slobodu. Jeho sa máme báť a prichádzať ku Nemu, to je prvá a zásadná otázka v našich životoch, všetko ostatné nasleduje až potom.
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.

Nedeľa 28. januára 2007

Krst Kristov
Daniel Pastirčák

Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichodíš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.
(Evanjelium podľa Matúša 3:13 – 17)
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.

Nedeľa 21. januára 2007

Zlyhanie a nový začiatok
David Kudroč

Zlyhanie nemá rád nikto. Ráta sa len úspech, o pádoch sa nehovorí. Z Božieho pohľadu však zlyhanie patrí k životu rovnako ako úspech. Zlyhanie nemusí byť niečo zlé pre náš život. Dá sa povedať, že je to niekedy ten jediný nástroj ako sa Pán Boh s nami rozpráva…
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.

Nedeľa 14. januára 2007

Nový začiatok vo vzťahu s Bohom
Milan Mitana

Stane sa to asi každému kresťanovi – evanjelikálovi. Život s Bohom skĺzne do mierne tradičnej roviny. Stane sa Syslom alebo Intelom – teda systematickým alebo intuitívnym evanjelikálom. A práve vtedy potrebuje vyskočiť z jedného alebo druhého extrému a odštartovať nový začiatok vo vzťahu s Bohom.
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.

Nedeľa 7. januára 2007

Traja králi – nový začiatok v histórii ľudstva
Josef Sýkora

Sviatok Troch kráľov, nazývaný tiež Epifánia (teda „zjavenie“), nám pripomína, že Ježiš Kristus prišiel pre celý svet, aj pre tých, ktorí boli mimo pôvodné židovské náboženstvo.
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.