Nedeľa 8. júna 2008

Kamene spoločenstva
Daniel Pastirčák

Téma kázne je o spoločenstve – aká je súvislosť medzi zmyslom nášho života ako jednotlivého človek a života človeka v spoločenstve.
(1 Pt 1:22 – 2:5)

Pridaj komentár