Nedeľa 7. septembra 2008

Vykupujte čas
David Kudroč

Ku koloritu menších miest a obcí patria „obchodníci“, ktorí vykupujú staré železo, motore, káble a rôzne iné nepotrebnosti. Snažia sa ich speňažiť a tiež týmto výkupom upratať domy a domácnosti. Ako je to však s vykupovaním času? Niekto ho vykúpi odo mňa? Alebo máme hľadať, kde by sme ho mohli my vykúpiť? Viac odpovedí už v prvej kázni, ktorá odznela v našej misijnej stanici, ktorá vstúpila do 3. roka svojho pôsobenia.

Pridaj komentár