Nedeľa 1. júna 2008

Všetko, čo potrebujeme je láska
Rado Krupa

Bol máj, mesiac (ako sa zvykne hovoriť) lásky a hoci je teraz už jún, vrátime sa k téme lásky, Božej lásky, ešte raz a porozmýšľame, čo to vlastne taká láska je. Božie slovo hovorí o láske, ktorá presahuje to, čo je tu na Zemi (Evanjelium Lukáša 12:28).

Pridaj komentár