Program v lete

V lete budeme mať taký voľnejší program. Bolo by super, keby si každý zobral na starosť jednu nedeľu a vymyslel obsah – krátke stíšenie pri Biblii, modlitby a diskusia na nejakú tému. Detská besiedka počas prázdnin nebude. Zatiaľ je obsadenosť nasledovná:

1. júl – Tomáš a Petra B.
8. júl – Milan M.
15. júl – Rado K.
22. júl – Petra V.
29. júl – Katka G.
5. august – Roman a Evka B.
12. august – Ivo a Miška S.
19. august – Tomáš a Petra B.
26. august – Anička B.

Ak môžete napíšte, ktorú nedeľu chcete do komentára.

Milan Mitana

Letné požehnanie

Dnes na posledných pravidelných bohoslužbách počas školského roka nám Roman udelil požehnanie na toto leto:

Nech nám žehná Všemohúci Boh
Nech nám dá prežiť leto plné pekných a príjemných chvíľ,
v ktorom načerpáme energiu do ďalších dní
Nech nás počas leta chráni pred úrazmi a chorobami
Nech nám dá múdrosť prežiť toto leto na Jeho chválu a Slávu.
Amen

Nedeľa 10. júna 2007

Tajomstvo trojjediného
Daniel Pastirčák

Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí: „V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, Otec vo je vo mne, vy vo mne a ja vo vás.“ Duch Svätý odkrýva, čo je tajomstvom Trojice. Tajomstvo jednoty, ktorá je zmyslom bytia. Je v Bohu a nás samých Boh do tejto jednoty pozýva.

Program v júni

Jún – mesiac príchodu leta

Nedeľné bohoslužby o 10:00 hod. v Infocentre na Prostrednej ulici:

  • 3.6. – Doug Meyerdirk: Evanjelium – dobrá správa pre manželstvo
  • 10.6. – Daniel Pastirčák: Tajomstvo trojjediného + Večera Pánova
  • 17.6. – Naša návšteva na bohoslužbách na Cukrovej
  • 24.6. – Milan Mitana: Vďakyvzdanie za uplynulý školský rok

Nedeľa 29. apríla 2007

Evanjelium – dobrá správa pre tých, čo stratili nádej
Rado Krupa

Viera, nádej, láska. Viera nám pomáha prijímať veci, ktoré nevidíme. Nádej nám dáva schopnosť hľadieť do budúcnosti. Láska – Boh je láska. Tieto tri veci sú nejakým spôsobom kľúčové v tom, čo žijeme. Evanjelium je dobrou správou pre tých, ktorí stratili tú schopnosť hľadieť do budúcnosti, teda pre tých, ktorí stratili už aj nádej.

Nedeľa 1. apríla 2007

Veľkňazská modlitba
Tom Johnson

Je dobré stretávať sa každú nedeľu v spoločenstve na bohoslužbách. Ale nesmieme si myslieť, že toto je uctievanie. Skutočné uctievanie je, keď dávame seba samých ako obeť Bohu každý jeden deň. To je to, za čo sa Ježiš modlí v prvých veršoch 17. kapitoly Jánovho evanjelia.

Nedeľa 25. marca 2007

Zápas v Getsemane
Josef Sýkora

Boli ste dnes v pokušení? Čo je to vlastne pokušenie? Výrobok, ktorý je skúšaný, je testovaný, či obstojí vo svojej kvalite. My ako kresťania sme v Biblii varovaní, že budeme pokúšaní, aby sa ukázalo, aká je naša viera. Pokušenie prichádza z rôznych zdrojov…

Nedeľa 18. marca 2007

Umývanie nôh
David Kudroč

Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. (…) vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Potom nalial vody do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol opásaný… (Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola)

Nedeľa 4. marca 2007

Boh, ktorý zomrel
Milan Mitana

Apoštol Pavol prichádza do Korintu s nasledovnou zvesťou: v ďalekej Palestíne žil človek, ktorý sa volal Ježiš a tento človek bol zároveň Bohom. Tento Bohočlovek zomrel na kríži a na tretí deň vstal zmŕtvych. Ak v Neho uveríte, budete mať večný život. Ak neuveríte, tak budete večne oddelený od Boha. Pre Korinťanov to muselo byť úplné bláznostvo. Veriť v nejakého Boha, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych. A že to je jediná cesta do večnosti…

Nedeľa 25. februára 2007

Veľká Noc z pohľadu Judáša
Josef Sýkora

Volám sa Judáš a som jedným z dvanástich. Už dlho som ho nenávidel, ale nedával som to na sebe poznať. Dokonca som sa to snažil nejako vysvetliť. Je taký iný ako my ostatní, až som ho nemohol zniesť. Tak som sa rozhodol, že sa ho zbavím. Až príde ten vhodný okamih…

Nedeľa 18. februára 2007

Potrebujeme ešte pôst?
Rado Krupa

V dnešnom materiálnom svete sa už akoby pôst nenosí. Znie to ako slovo z minulého storočia. Odriekať si pre nejaký účel, to vyzerá prinajmenšom čudne. Ešte tak pred Vianocami a Veľkou nocou treba dodržať tradíciu. Hoci málokto sa naozaj postí 40 dní v predveľkonočnom období…

Nedeľa 4. februára 2007

Obava z nových začiatkov
Peter Synak

Žijeme v tomto svete a nemôžeme sa tváriť, že veci okolo sa nás netýkajú. Nesnažme sa hrať na hrdinov a tváriť sa, že je to mimo nás. Nikde nie je napísané, že my ako veriaci nebudeme mať nikdy problémy. Poznáme však Pána Boha, Jeho máme posväcovať a vieme, aký je. On sa stará, On nás má rád, On nám chce dať slobodu. Jeho sa máme báť a prichádzať ku Nemu, to je prvá a zásadná otázka v našich životoch, všetko ostatné nasleduje až potom.
Audio záznam kázne si môžete vypočuť kliknutím na tento LINK.