Nedeľa 1. apríla 2007

Veľkňazská modlitba
Tom Johnson

Je dobré stretávať sa každú nedeľu v spoločenstve na bohoslužbách. Ale nesmieme si myslieť, že toto je uctievanie. Skutočné uctievanie je, keď dávame seba samých ako obeť Bohu každý jeden deň. To je to, za čo sa Ježiš modlí v prvých veršoch 17. kapitoly Jánovho evanjelia.

Pridaj komentár