Nedeľa 15. apríla 2007

Čo je evanjelium?
Milan Mitana

Čo je to evanjelium? Čo z neho vyplýva? Aká má byť naša reakcia na to? Evanjelium je dobrá správa, je to tá najlepšia správa, ktorú človek môže počuť. Netýka len časných vecí, teda tých, ktoré nás obklopujú, ale týka sa večnosti…

Pridaj komentár