Nedeľa 10. júna 2007

Tajomstvo trojjediného
Daniel Pastirčák

Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí: „V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, Otec vo je vo mne, vy vo mne a ja vo vás.“ Duch Svätý odkrýva, čo je tajomstvom Trojice. Tajomstvo jednoty, ktorá je zmyslom bytia. Je v Bohu a nás samých Boh do tejto jednoty pozýva.

Pridaj komentár