Monika Meltzerová
Barnabáš

Ďalšim hosťom, ktorý pokračoval v serií kázní o vedľajších biblických postavách, bola Monika Meltzerová. Zamyšlali sme sa na postavou Barnabaša. Námetom na spoločné rozmyšlanie boli texty z Pisma: 1.Korintskym 12:30 – 13:7 a Skutky 9:19-30.