Todd Patterson
Genesis 1

Prvú októbrovú nedeľu nám kázal hosť z Banskej Bystrice, Todd Patterson. Svojou kázňou nám priblížil pozadie knihy Genesis.