Marek Markuš
Onezimus

Aj ďalšia októbrová nedeľa sa niesla v duchu sérií kázní o vedľajších postavách v Biblii. Kázal Marek Markuš z listu Filemónovi.