Milan Mitana
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

Ďalším podobenstvom v serií kázní o podobenstvách bolo aj podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Kázal Milan Mitana.