MILAN MITANA
Úvod do školského roka

Školský rok začal, klasický mod bohoslužieb tiež. Kázal Milan Mitana na text z Písma v Skutkoch 7, 2-50 a Židom 11, 32-40.