Kristina Uhlíková
Podobenstvo o talentoch

Hosťom, ktorý pokračoval v kázňach o Podobenstvách bola Kristína Uhlíková. Kázala na Podobenstvo o talentoch.