Milan Mitana
Pavlove listy

V sérií o apoštolovi Pavlovi sme pokračovali aj ďalšou kázňou Milana Mitanu. Svoj j príhovor nazval Pavlove listy.