Jozef Kerekréty
Ježiš vládne a naša budúcnosť je v príchode jeho spravodlivosti

Prvú májovú nedeľu sme privítali hosťa z Cukrovej, Jozefa Kerekrétyho. Svoju kázeň nazval Ježiš vládne a naša budúcnosť je v príchode jeho spravodlivosti.