Milan Mitana
Záver života a odkaz apoštola Pavla pre nás

Touto nedeľou sme ukončili naše rozmýšľanie o živote apoštola Pavla. Kázal Milan Mitana, kázeň nazval Záver života a odkaz apoštola Pavla pre nás.