Milan Mitana
Koniec školského roka

Pri príležitosti konca školského roka kázal Milan Mitana. Ako základ kázne si vybral pasáž z knihy Prísloví.