Milan Brejcha
Lego bohoslužby

Pri príležitosti dokončenia stavby Lego mestečka sme mali Lego bohoslužby. Prihovoril sa nám Milan Brejcha.