Milan Mitana
Život meniaca bohoslužba

Bohoslužby v klasickom mode sme začali zamyslením nad bohoslužbou. Kázal Milan Mitana a názov jeho kázne bol Život transformujúca bohoslužba.