Juraj Kohút
Príslovia 5

Ďalšiu májovú nedeľu sme privítali hosťa z Trnavy, Juraja Kohúta. Svoje zamyslene založil na texte z Prísloví 5:15-23