Marek Markuš
Efezským 1

Druhú májovú nedeľu sme privítali hosťa z CB Cukrová, Mareka Markuša. Svoju kázeň mal na základe listu Efezským 1.