Petr Kučera
Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej 

Poslednú májovú nedeľu nám kázal hosť z Cukrovej, Petr Kučera. Kázeň nazval Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.