Dobrá diskusia
Načo sú nám Vianoce

Pred Vianočnými sviatkami sa uskutočnila akcia pre mesto s názvom Dobrá diskusia. Diskutujúcimi hosťami boli Daniel Pastircák a Róbert Bezak. DIskutovali na tému Načo sú nám Vianoce.