Jozef Kerekrety
4. Adventná nedeľa – Chválospev anjelov

Adventné obdobie sme ukončili kázňou Jozefa Kerekrétyho. Jeho kázeň sa niesla v sérií kázní chválospevov. Mala názov Chválospev anjelov.