Marek Markuš
3. Adventná nedeľa – Chválospev Simeona

Tretia adventná nedeľa pokračovala v serií kázní o vedľajších biblických postavách. Kázal Marek Markuš.