Tomas a Peta Bachmayer
Priscila a Akvila

Poslednú nedeľu pred adventom sa ku nám prihovorili Tomáš a Peťa Bachmayeroví. Rozprávali na tému misijnej dvojice Priscily a Akvilu.