MILAN MITANA
Rodina Abraháma, Izáka a Jákoba

Séria kázní o rodinných vzťahoch pokračovala kázňou Milana Mitanu. Milan kázal o rodine Abraháma, Izáka a Jákoba.