Najbližšia nedeľa 27. 4.

Tento víkend zažíva Svätý Jur ako každoročne hody. V priestoroch Infocentra sa bude konať výstava, preto sa naše spoločné bohoslužby presúvajú do priestorov AINovy, ktoré sa nachádzajú hneď oproti Infocentru. Kázať príde Daniel Pastirčák na tému „Kde je Boh, keď hodujeme“. Začíname ako obvykle o 10:00 hod.

Nedeľa 6. apríla 2008

Vzťahy – pretvárka, romantika či realita?!
David Kudroč

Na príbehu o milosrdnom Samaritánovi môžme vidieť rôzne vzťahy, v ktorých sa v živote nachádzame. Si ty ten Samaritán, ktorý pomáha alebo kňaz, či levíta, ktorí prechádzajú opodiaľ? Možno nájdeš samého seba ako obeť (v oblasti zranení zo vzťahov), ktorá leží a čaká na obviazanie rán…

Nedeľa 30. marca 2008

Kresťanom od pondelka do soboty
Peter Synak

Prvá zo série aplikačných kázní. Skúste sa po vypočutí zamyslieť nad týmito otázkami: Ako som dnes pracoval v práci? Stála tá moja práca za to? Zaslúžil som si dnes svoju mzdu? Ako som sa správal ku svojim kolegom? Tak ako by som správal k svojim bratom a sestrám na nedeľnom zhromaždení?

Nedeľa 2. marca 2008

Istota spasenia
Rado Krupa

Ak cestujete niekedy mestskou hromadnou dopravou, stane sa vám, že stretnete revízora. Chce od vás cestovný lístok, resp. električenku, aby videl, či cestujete legálne. Aj my sa niekedy vezieme životom ako v nejakej električke. Božie slovo hovorí, že Boh je spravodlivý sudca, ktorý príde jedného dňa, aby rozlíšil, či môj/tvoj „lístok“ je platný alebo nie. Aký „cestovný lístok“ ukážeš Bohu ty?

Nedeľa 3. februára 2008

Kristus na Hore premenenia
Josef Sýkora

Väčšinu času života prežijeme v údolí. Je to pohodlné, bezpečné, v údolí je teplejšie. Z údolia však nemáme taký dobrý rozhľad. Na to treba vystúpiť na nejaký vrch, či horu. Je to namáhavé, častokrát zložité, ale na konci púte to stojí za to. Výhľad, ktorý nám dá novú perspektívu. I Ježiš vystúpil na vrch spolu so svojimi tromi učeníkmi, ktorým táto púť dala úplne nový pohľad na Neho.

Nedeľa 6. januára 2008

Traja králi
Josef Sýkora

Namiesto kráľa – dieťa. Namiesto Jeruzalema – Betlehem. Traja králi (ozaj, Biblia nehovorí, že boli traja 🙂 sa prišli pokloniť malému dieťatku. Tí, ktorí očakávali kráľa, ho chceli zabiť. Tí, čo boli mimo (Izraela), sa prišli pokloniť. Je už všetko naopak?

Vianočné bohoslužby

Okrem klasických bohoslužieb o 10:00 hod. v priestoroch Infocentra vo Svätom Jure v nedeľu, 23. decembra, ktorá bude 4. adventná, budeme mať aj vianočné bohoslužby na Štedrý deň. 24. decembra sa stretávame o 16:00 hod., aby sme aj v tento vianočný deň mali spoločenstvo a spievali spolu koledy. Všetci sú vítaní!