V nedeľu besiedka pre menších a väčších

Túto nedeľu chceme skúsiť taký malý experiment. Ako asi viete, máme v Infocentre prenajatú aj tretiu miestnosť (na 1. poschodí). Chceli by sme skúsiť mať besiedku tak, že menšie deti by mali herňu v doterajšej besiedkovej miestnosti, kde by boli spolu s rodičmi. Väčšie deti by išli na besiedku do hornej miestnosti s vedúcou besiedky. Po skončení lekcie by išli dolu do herne, kde by sa spolu s „krpcami“hrali.

Cieľom je vidieť, či sa väčšie deti dokážu lepšie sústrediť na lekciu, ak nebudú vyrušované menšími deťmi. Uvidíme, či to bude fungovať. Ak nie, skúsime niečo iné.

Prosíme rodičov, aby ste na túto zmenu pripravili svoje deti a v nedeľu ich poslali/odprevadili na to správne miesto. Rozhodnutie, či vaše dieťa patrí do tej či onej skupiny nechávame samozrejme na Vás.

Pridaj komentár