Nedeľa 31. mája 2009

Letnice
David Kudroč

Túto nedeľu si pripomíname sviatok Letníc, teda zoslania Ducha Svätého na učeníkov 10 dní po nanebovstúpení Pána Ježiša. Narodeninová torta? Áno, je to sviatok, kedy vznikla cirkev.

Pridaj komentár