Nedeľa 6. januára 2008

Traja králi
Josef Sýkora

Namiesto kráľa – dieťa. Namiesto Jeruzalema – Betlehem. Traja králi (ozaj, Biblia nehovorí, že boli traja 🙂 sa prišli pokloniť malému dieťatku. Tí, ktorí očakávali kráľa, ho chceli zabiť. Tí, čo boli mimo (Izraela), sa prišli pokloniť. Je už všetko naopak?

Vianočné bohoslužby

Okrem klasických bohoslužieb o 10:00 hod. v priestoroch Infocentra vo Svätom Jure v nedeľu, 23. decembra, ktorá bude 4. adventná, budeme mať aj vianočné bohoslužby na Štedrý deň. 24. decembra sa stretávame o 16:00 hod., aby sme aj v tento vianočný deň mali spoločenstvo a spievali spolu koledy. Všetci sú vítaní!

Nedeľa 11. novembra 2007

Skutočná duchovnosť čelí strachu
Rado Krupa

Na príklade zo starozmluvnej knihy Daniel môžme vidieť, ako sa postavili strachu traja Danielovi priatelia. Keď vedeli, za čím idú a Kto za nimi stojí, obstáli v ťažkej skúške akou bolo hodenie do ohnivej pece. Čo je pre teba v súčasnosti tvoja „ohnivá pec“? Akému strachu musíš čeliť?

Nedeľa 9. septembra 2007

Nikodém
David Kudroč

Keď prídem do autoservisu, potrebujem vymeniť len zopár súčiastok, aby moje auto mohlo fungovať ďalej. Blatník, káblik, filter alebo olej. Keď však prichádzam k Ježišovi, On nevymieňa len niektoré časti môjho života, On dáva úplne nový. Tak, ako to povedal farizejovi Nikodémovi…