LETO

Od ďalšej nedele, 4. 7. 2010 až do začiatku septembra budú bohoslužby v našom spoločenstve v tzv. letnom režime.

Každú nedeľu o 10:00 hod. sa stretávame na obvyklom mieste v Infocentre vo Svätom Jure, no nebudeme mať besiedku pre deti a kázeň. Budeme mať spoločné zamyslenia nad Božím slovom a modlitby.

Na “letný spánok” sa odoberie aj táto webová stránka, ktorá ožije opäť s príchodom septembra.

Požehnané leto!

Pridaj komentár